Δευτέρα, 8 Μαΐου 2017

Το νέο Δ.Σ. του Ελληνοϊρανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου - Ποιοι είναι οι σκοποί

Ορίστηκε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνοϊρανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου. Πρόεδρος είναι ο Άριστος Δωρίτης και Γενικός Γραμματέας ο Γιώργος Καλούδης

Με την υπ’ αριθμ. 590/2016 απόφασή του, το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών διόρισε προσωρινή διοίκηση του Ελληνοϊρανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου με μέλη τους:


1.    Άριστο Δωρίτη
2.    Hassani Massoud
3.    Γεώργιο Καλούδη
4.    Αναστάσιο Κεστεκίδη
5.    Κωνσταντίνο Κροκιδά
6.    Ξενοφώντα Πιταούλη
7.    Γεώργιο Σκλαβούνο

Ακολούθως η προσωρινή διοίκηση συγκροτήθηκε σε Σώμα ως κάτωθι:
Άριστος Δωρίτης : Πρόεδρος
Hassani Massoud : Αντιπρόεδρος
Γιώργος Καλούδης : Γεν. Γραμματέας
Αναστάσιος Κεστεκίδης : Ταμίας
Νικόλαος Πιταούλης : Έφορος Μελών
Κωνσταντίνος Κροκιδάς : Μέλος
Γεώργιος Σκλαβούνος : Μέλος

Κύρια αποστολή της άνω προσωρινής διοίκησης είναι, σύμφωνα με τη άνω δικαστική απόφαση και εντός έξι (6) μηνών από την δημοσίευσή της, η σύγκλιση της Γ.Σ των μελών του σωματείου ώστε να εκλεγεί η διοίκηση και η Ελεγκτική Επιτροπή του. Περαιτέρω, η προσωρινή διοίκηση εξουσιοδοτείται να επιμεληθεί, για το άνω χρονικό διάστημα, των υποθέσεων του σωματείου με επείγοντα χαρακτήρα.

Ο σκοπός του Ελληνοϊρανικού Επιμελητηρίου είναι:
1.    Η ανάπτυξη και ενίσχυση των αμοιβαίων οικονομικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδος- Ιράν, η αμοιβαία προώθηση των επενδύσεων μεταξύ των δύο χωρών αλλά και των πολιτιστικών σχέσεων αναφορικά με την οικονομική τους παράμετρο στα πλαίσια των ενδιαφερόντων των μελών.
2.    Η προώθηση του πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ των δύο χωρών και η δια εκδηλώσεων συμβολή στην κοινωνικοοικονομική ζωή των δύο χωρών.
3.    Η ενθάρρυνση, παρότρυνση, προτροπή και καθοδήγηση των μελών για την διαμόρφωση και την ανάπτυξη κοινών επιχειρηματικών σχεδίων και πρωτοβουλιών στις δύο χώρες αλλά και η εκ μέρους του Επιμελητηρίου υποβολή συγκεκριμένων προτάσεων για επενδύσεις.
4.    Η ενθάρρυνση των κυβερνήσεων των δύο χωρών για τη συνεχή βελτίωση των σχέσεων μεταξύ αυτών και για την ενδυνάμωση των οικονομικών δεσμών τους.
5.    Η διαφύλαξη, μελέτη και προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών, και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του στα πλαίσια της ενίσχυσης των σχέσεων των δύο χωρών.

Πηγη: http://www.periodista.gr/

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου