Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2016

Παρουσιαση GeodaeusAgenda

1. Στόχος

Στόχος της Geodaeus είναι η διεθνής παρουσία της στην εμπορία ακατέργαστων γεωργικών προϊόντων και η εδραίωση της στρατηγικά σε κάθε ήπειρο της Γης.


2. Φιλοσοφία

Τα προϊόντα όπου θα εμπορευόμαστε θα παράγονται κυρίως στα περιθωριακά εδάφη του τρίτου κόσμου και θα εξάγονται στις ανεπτυγμένες χώρες του δυτικού κόσμου.


3. Σχέδιο δράσης

Α) Εύρεση πιθανών πελατών και σύναψη σύμβασης εμπορικής διανομής.

Β) Στην αρχή οι εμπορικές μας συναλλαγές θα γίνονται με παρακαταθήκη.


Γ) Περιβάλλον δοκιμασίας της Geodaeus θα είναι στο Hong Kong σε εικονικό γραφείο ως νομικό και εμπορικό πρόσωπο. Η σύσταση της εταιρείας είναι International Business Company με δικαίωμα εμπορίας σε όλο τον κόσμο και με επιχειρηματική φορολογία 0%.
Καλούμαι τους ενδιαφερόμενους επενδυτές να συζητήσουμε και να απαντήσουμε στα παρακάτω:


Χρονοδιάγραμμα και κοστολόγιο σχέδιου δράσης

Έρευνα αγοράς και εύρεση πληροφοριών.
Δημιουργία πιθανού πελατολογίου.
Διαπραγματεύσεις.
Έρευνα βιωσιμότητας ίδρυσης εταιρείας.
Πρώτα κέρδη/έξοδα.
Σταθεροποίηση υπάρχοντων πελατών και εύρεση νέων. 
Πρόγνωση χρονικού ορίου απόσβεσης.
Πρόγνωση ταμειακής ροής.
Δόμηση ταμειακής ροής.
Διατήρηση ανοδικού ισολογισμού.
Πρόσληψη προσωπικού.

Φορολογικοί Παράδεισοι

Προνόμια επενδυτών

Διαχείριση κινδύνου

Επιχειρηματική υποστήριξη


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου